Comunicación da FAG para a regularización de titulacións deportivas

 

Comunicación da FAG para a regularización de titulacións deportivas

 

REGULARIZACIÓN TITULACIÓNS DEPORTIVAS

ESPECIALIDADE DE AEROMODELISMO.

En aplicación do Real decreto 835 do 19/01/2010, e para dar cumprimento, da normativa de desenvolvemento do mesmo – Regulamento de titulacións para pilotos de aeromodelismo.


Solicitamos de todos os clubs desta especialidade, pertencentes a esta Federación, faciliten a documentación que a continuación relaciónase, aos seus asociados, co fin de poder asignar aos mesmos, de acordo co regulamento citado, o titulo correspondente.


No Regulamento de desenvolvemento de titulacións para pilotos de aeromodelismo, fíxanse catro niveis:


NIVEL A.- Iniciación.

NIVEL B.- Básico.

NIVEL C.- Experto.

NIVEL D.- Examinador.

No mesmo fíxanse criterios, e formulas para a obtención dos mesmos, así como no seu anexo I, fíxanse con carácter excepcional a súa validación, de acordo co cumprimento duns criterios.


É, nesta parte, onde inicialmente e como punto de partida, imos incidir, para unha vez acreditados os mesmos, pasar á segunda fase, da obtención de titulacións, mediante formúlaa de exame.


Polo que cómpre e no prazo de trinta días, remítannos á federación, as follas anexas cumprimentadas, así como a documentación xustificativa.

 

 

 

Descarga documento

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *